Πέμπτη 20  Ιουνίου  2024 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

88 από τις 640 αιτήσεις χρηματοδότησης εγκρίθηκαν για τη δράση Επιχειρηματική Ευκαιρία – 524 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω μη διαθέσιμου προϋπολογισμού

88 από τις 640 αιτήσεις χρηματοδότησης εγκρίθηκαν για τη δράση Επιχειρηματική Ευκαιρία – 524 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω μη διαθέσιμου προϋπολογισμού

88 από τις 640 αιτήσεις χρηματοδότησης εγκρίθηκαν για τη δράση Επιχειρηματική Ευκαιρία – 524 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω μη διαθέσιμου προϋπολογισμού
 
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης Κασαπίδης υπέγραψε στις 10-3-2022 την απόφαση αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση 03.1.1.01 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
 
Αποδεκτές έγιναν 88 αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης, αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση. (Πίνακας 1). Απορρίφθηκαν 28 αιτήσεις χρηματοδότησης (πράξεων), που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση κατόπιν της αξιολόγησης, διότι είτε δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις ή/και έχουν ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης (Πίνακας 2). Απορρίφθηκαν επίσης  524 αιτήσεις  χρηματοδότησης  που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού  της δράσης (Πίνακας 3).
 
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ/ τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr).
 


Σχόλια υποστηρίζονται από CComment

Λίστα εκδηλώσεων

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ο Καιρός

Σημαντικά θέματα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κοζάνη

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πτολεμαίδα

Banner Bottom

logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
 
Τηλέφωνο:  6974928190
Copyright www.ptolemais-post.gr © 2021